0 (464) 214 13 35 - 36 - 37 (Pbx)      Fax: 0(464) 214 15 77
bilgi@sevimligrup.com

OPET İstasyonlarının inşaatları, tadilatları, periyodik bakımları, market projeleri, otomasyon sistemi kurulumları, kalite kontrol çalışmaları ve SEÇ-G Denetimleri mühendislik departmanının sorumlulukları içerisinde yer almaktadır.

SEÇ-G

SEÇ-G, Sağlık Emniyet ve Çevreye saygı göstererek hiçbir kazanın olmaması için gösterdiğimiz çalışmaların tümüdür.

Hedefimiz çalışanların, müteahhitlerin ve toplum fertlerinin, OPET faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hiçbir yaralanma veya hastalığa maruz kalmamasını sağlamaktır.

Mükemmel Sağlık, Emniyet ve Çevre performansı, her düzeyde çalışan kişilerin tam bağlılığını gerektirmektedir. Bu nedenle tüm OPET çalışanları ve müteahhitleri bu kuralları uygulamakla yükümlüdür.

Hedefimiz; bu çalışmalar sonucunda sorumluluklarını yerine getiren bir şirket olarak sektörde önemli bir yere sahip olmaktır.

Kazaları Ortadan kaldırmak
Emniyetli Projeler yapmak
Çevresel Etkilenmeyi azaltmak
Hepimizin Tedbirleri olmalıdır.

Bu koşulları sağlayabilmek için OPET’e iş yapacak müteahhitler Ön Yeterlilik prosedüründen geçirilir ve başarılı olan firmalarla çalışılır. OPET SEÇ-G Şartnamesi içinde bulunan Müteahhit Ön Yeterlilik Anketini dolduran firmalar, istenen eklerle birlikte bir dosya oluşturur ve OPET Mühendislik Departmanına teslim ederler. Proje Müdürü ve SEÇ-G Sorumlusunun incelemelerinden sonra, uygun bulunan firmalar OPET ile çalışmaya hak kazanırlar.

Ön Yeterlilik alan firmalarla senede bir kere SEÇ-G toplantısı düzenlenir. Bu toplantılarda bir senelik periyotda edinilen tecrübeler paylaşılır, aksayan işler ve eksiklikler değerlendirilir. Problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için çözüm önerileri oluşturularak, hayata geçirilir.